Bæredygtige Partnerskaber og innovationsforløb

 

 

 

 

RäForms ambition er at skabe positive, vedvarende forandringer i samarbejde med ledere, virksomheder og medarbejdere. Vi brænder for at skabe innovative kulturer og bidrage til udvikling af organisationer med kreative, dynamiske økosystemer, der formår at holde sig foran innovationskurven.

I RäForm arbejder vi tæt sammen med ledere og deres medarbejdere på at drive og facilitere personlige, skræddersyede innovationssprints og forandringsforløb. RäForm løser specifikke udfordringer samtidig med at virksomhedens kultur og kompetencer befrugtes med forandringsparathed og en vedvarende nysgerrighed overfor det ukendte.

Bæredygtige partnerskaber

Med baggrund i jobs som Fundraising Direktør hos Læger uden Grænser, Udviklingskonsulent hos konsulenthuset Subcsrybe og fire år som ansvarlig for erhvervspartnerskaber i Danmarks Indsamling tilbyder RäForm at hjælpe virksomheder, NGO'er med at udvikle strategier og konkrete, autentiske koncepter og løsninger, der integrerer kommercielle målsætninger og værdibaserede CSR strategier og bygger bro mellem NGO-sektoren og danske virksomheder.

RäForm kan indgå som rådgiver på projektbasis i forbindelse med udvikling og implementering af strategier, planer og målsætninger for strategiske partnerskaber. Men, RäForm kan også indgå som en fleksibel ressource, der kan indgå i NGO'er eller virksomheders arbejde med udvikling, implementering og administration af det løbende samarbejde mellem NGO'er og virksomheder.

17vm_-_logo_design_med_m_l

Innovationsforløb

Med afsæt i en defineret problemstilling gennemfører RäForm komplette innovationsforløb i tæt samarbejde med ledere og deres team.

Innovations forløb kan f.eks. omhandle:

 • Afdækning af painpoints og målsætninger
 • Udvikling af inspirationskatalog med relevante og lærerige cases
 • Innovationsworkshop med deltagelse af interne og eksterne innovationsagenter
 • Udvikling og test af en bred vifte af forskellige løsninger og koncepter
 • Udvikling af prototyper og value propositions, der forklarer, hvilken værdi I skaber for hvilken målgruppe, og hvad der gør jer i stand til at skabe denne værdi
 • Sparring i forbindelse med implementering
 • Udvikling af en autentisk værdibaseret strategi, der skaber vækst på toplinjen og samtidig styrker virksomhedens sociale profil og bidrager positivt til CSR bundlinjen
 • Udvikling af nye forretningsmodeller, produkter, processer eller koncepter.

Udover at udkomme med konkrete løsninger på aktuelle udfordringer sigter RäForms innovationsforløb også på at inspirere og initiere en ændring i teamets mindset, så der arbejdes videre med innovation og design thinking også efter forløbet.

Kurser eller foredrag om lederudvikling, employer branding eller bæredygtig ledelse

Hvis der er behov for at motivere, inspirere og eller udvikle lederteamet eller medarbejderne kan RäForm engageres til at holde foredrag eller tilrettelægge og gennemføre workshops eller træningsforløb omkring følgende emner:

 • GENSTART Lederudvikling
 • GENSTART dit arbejdsliv
 • Udvikling af innovationskultur
 • Bæredygtige ledelse og etablering af partnerskaber mellem NGO sektoren og kommercielle virksomheder.

Kontakt RäForm for yderligere information.

Workshop: Værdiskabelse i samarbejdet mellem kommercielle virksomheder og NGO-sektoren

Det langsigtede arbejde med udvikling af strategier omkring CSR, klima, bæredygtighed og FN’s verdensmål bliver vigtigere og vigtigere for ledere og virksomheder. Både ift. at tiltrække de rigtige medarbejdere og ift. at skabe værkst og udvikling.

Men det er udfordrende at skabe en autentisk værdibaseret strategi, der både skaber vækst på toplinjen og samtidig styrker virksomhedens sociale profil og bidrager positivt til CSR bundlinjen.

RäForm tilbyder at facilitere workshops og sprints til udvikling af strategier og planer for autentisk, gensidig værdiskabelse i samarbejdet mellem kommercielle virksomheder og NGO-sektoren.

Workshop: Forandringsprojekter

RäForm afholder workshops for ledergrupper og medarbejdere i din virksomhed omring forandringsprocesser.

En RäForm workshop kan bl.a. sikre at alle ledere og medarbejdere har den samme viden og forståelse om indsatsfelter og kommunikationsindsatser i en succesfuld forandringsproces.

Ifølge den danske retskrivningsordbog betyder ordet "reform":

[]