RäForm_logo_white_1500

POSITIV FORANDRING FOR LEDERE OG VIRKSOMHEDER

Ifølge den danske retskrivningsordbog betyder ordet "reform":

[]

Hvad kan RäForm?

I en tid fuld af forandringer og omskiftelige forventninger fra medarbejdere, kunder og samfund  hjælper jeg virksomheder og ledere med at navigere. Jeg giver personlig og individuel rådgivning, og hjælper dig godt videre og hele vejen i mål, uanset om du repræsenterer en virksomhed, der har brug for et outplacementforløb til en eller flere betroede medarbejdere, eller om du selv har brug for støtte til at forløse dit fulde potentiale i din egen ledergerning.

Hos RäForm får du personlige, fortrolige og individuelle løsninger, hvor jeg følger dig tæt helt frem til du har realiseret de mål, vi har sat sammen - uanset om det er at genopfinde dit arbejdsliv i forbindelse med en opsigelse, eller at blive endnu bedre – og gladere - i dit nuværende lederjob. 

Med RäForm er du ikke alene – jeg støtter dig hele vejen.  

Rolf Fohrmann Bangsgaard
Rolf Fohrmann Bangsgaard

Outplacement på en ny måde

Står du som leder og skal videre i din karriere, hjælper jeg dig med at finde din næste udfordring, uanset om dit næste job skal ligne det, du kommer fra, eller om du skal lave noget helt nyt.

Jeg er hos dig hele vejen og arbejder sammen med dig på at skabe din nye plan. Vi starter med at identificere dine mål, værdier og prioriteringer. Vi afdækker dit overordnede livsformål og tydeliggør dine kompetencer. Med afsæt i disse forskellige elementer, ender du bestyrket med en klar plan for, hvordan du kan sætte dine kompetencer i spil og samtidig bidrage til at løse konkrete problemer og udfordringer for virksomheder, kunder, medarbejdere og samfund.

Jeg hjælper dig desuden med at opbygge din faglige profil, udarbejde et målrettet salgsmateriale og formulere en handlingsplan for, hvordan du kan bringe dig selv i spil til netop de stillinger, der matcher dine karrieremål.

Faglig og personlig Lederstøtte

Ikke sjældent har man som leder, udover faglige udfordringer i rigelige mængder, også besværligheder med at skabe optimal balance mellem arbejdsliv og privatliv.

I rollen som leder må man helst ikke vise for store  svaghedstegn. Det kan derfor være meget svært at dele bekymringer, faglige svagheder eller usikkerheder og personlige følelser med ligestillede kollegaer, nærmeste leder eller medarbejdere.

RäForm er lederens personlige, uvildige og fortrolige sparrinspartner. En erfaren og professionel rådgiver, som du kan sparre med, om de mangesidede udfordringer du skal løse i dit lederliv. Uanset om det er personlige eller faglige udfordringer - eller en kombination af begge.

Innovation & Forandring i en brydningstid

Hvad end du har brug for faglig sparring og rådgivning, skal bruge en projektleder eller en facilitator af innovationssprints, strategiworkshops eller workshops om forandringsledelse og forandringsprocesser, kan jeg være din sparringspartner.

Se mere om min baggrund og credentials her.

Bæredygtige Partnerskaber

bliver stadigt vigtigere for ledere og virksomheder. Dog er det udfordrende at skabe en autentisk værdibaseret strategi, der både skaber vækst på toplinjen og samtidig styrker virksomhedens sociale profil og bidrager positivt til CSR-bundlinjen.

I RäForm underviser og rådgiver jeg om udvikling af bæredygtige partnerskaber mellem private virksomheder og NGO’er.

Bag om RäForm

Jeg brænder for at skabe positive forandringer!

Det ønsker jeg bl.a. at gøre ved at bidrage til udvikling af robuste, nytænkende, modige ledere, som formår at RäFormere og genopfinde sig selv og deres virksomheder, leverer resultater og skabe en moderne, innovativ og attraktiv arbejdskultur, hvor mennesket er i centrum.

Hos RäForm er innovation, forandringsledelse og purpose management fundamentet for alle forløb. I alle sammenhænge arbejder jeg med inspiration fra de mest aktuelle strømninger i tiden. Derfor inddrager jeg bl.a. værktøjer fra design thinking, value proposition design, employee branding, personlig branding, scrum management, change management m.m., i arbejdet med både lederudvikling og outplacement.

Robuste og moderne ledere er i balance. Derfor sætter jeg altid fokus på ledere som hele mennesker. Fysiske, mentale og åndelige aspekter indgår derfor, i et eller andet omfang, altid i mit samarbejdet med den enkelte leder.

Om Rolf - baggrund og credentials

Jeg har mere end 25 års erfaring med ledelse på alle niveauer og har indgående, praktisk kendskab til forskellige sektorer. Jeg har bl.a. arbejdet for Læger uden Grænser i NGO-sektoren, hvor jeg fik en unik viden om arbejdet med værdibaseret ledelse og kommerciel forretningsudvikling i krydsfeltet mellem NGO-sektoren og private virksomheder. I medieindustrien har jeg haft ledende stillinger hos Walt Disney, Nordisk Film og Egmont Gruppen. Og så har jeg arbejdet flere år som managementkonsulent, hvor jeg har drevet innovations- og udviklingsprojekter med store danske virksomheder i bl.a. detailhandlen.

Jeg har praktisk erfaring med alle typer ledelsesopgaver:

  • forandringsledelse og udvikling af nye forretningsmodeller
  • omstruktureringer og forandringsprojekter
  • udvikling og afvikling af medarbejdere
  • innovationsprojekter
  • strategiudvikling- og implementering

Erfaring og kunder

Helle Bach

Executive VP, Group HR at DSV A/S

Rolf er en kompetent leder med en stærk evne til at kombinere "performance" optimering og effektivisering med en involverende, motiverende og holistisk "people management" stil. Jeg værdsatte meget Rolfs evne til at skabe en åben, ærlig og direkte kultur ift. medarbejdere, ligestillede kollegaer, bestyrelsesmedlemmer og topledelse. Hans talent for ledelse af komplekse forandringsprojekter er bemærkelsesværdigt.

Anna Lisa McBride

Writer & Licensing Expert

Rolf er en visionær leder! Han er ambitiøs og fuld af gode ideer som kan udvikle medarbejdere, virksomheder og enda hele brancher. 

Björn Vöhl

Senior Director, Market Management DACH & Nordics at Expedia Group

Rolf er en dedikeret og dygtig strateg. Han er dygtig til at udvikle virksomheder med fremsynethed og er også eminent stærk til at håndtere komplekse forandringsprocesser og "turn arounds" i store internationale organisationer.

Sofie Vagnø Dahl

Children's Books Editor

Rolf har en eminent og balanceret forståelse for forandringsledelse og implementering af strategi-og organisationskultur. Rolf er dedikeret og loyal overfor sine opgaver, men også overfor de mennesker han arbejder med. Jeg har sat pris på at have Rolf som Adm. Direktør især pga. hans åbenhed, hans integritet og hans venlige natur. Han har været en udviklende samtale- og sparringspartner for mig med en anerkendende tilgang der har været værdifuld for mig.

Kirsten Påbøl Hansen

Editor & Conecpt Developer, Globe Publishing

Det var en fornøjelse at have Rolf som leder, motivator, og inspirator hos Egmont Creative.

Rolf er ambitiøs og god til at identificere og initiere de forandringer der er brug for, for at udvikle mennesker, organisationer og resultater.  Han har et godt øje for potentiale og er god til at finde den rette udfordring til den rette person, og delegere akkurat den mængde ansvar, der skal til for at folk kan gro og vokse professionelt. I tillæg til hans faglige kompetencer er Rolf en sjov, interessant og behagelig person at være i selskab med.