RäForm_logo_white_1500

OUTPLACEMENT    LEDERUDVIKLING   OFFBOARDING

Ifølge den danske retskrivningsordbog betyder ordet "reform":

[]

RäForm er sat i verden for at hjælpe mennesker og virksomheder med at realisere deres fulde potentiale…

RäForm arbejder for at reformere outplacement og lederudvikling og skabe robuste, nytænkende, modige, hele mennesker, som formår at [RäFormere] og genopfinde sig selv og deres virksomheder

I en tid fuld af forandringer og omskiftelige forventninger hjælper vi mennesker og virksomheder med at navigere og realisere deres fulde potentiale. 

Hos RäForm får man personlige, fortrolige og individuelle løsninger, hvor vi følger klienterne tæt helt frem til de har realiseret de mål, vi har sat sammen - uanset om det er at genopfinde deres arbejdsliv i forbindelse med en opsigelsesproces, eller at blive endnu bedre – og gladere - i deres nuværende job. 

Rolf Fohrmann Bangsgaard
Rolf Fohrmann Bangsgaard

Outplacement

Med fundament i vores unikke GENSTART koncept støtter vi kandidaterne hele vejen til de er i nyt job og arbejder tæt med dem på at identificere mål, værdier og prioriteringer. Vi afdækker også deres overordnede livsformål og tydeliggør deres kompetencer. 

Vi hjælper herefter med at opbygge deres faglige profil, at udarbejde målrettet salgsmateriale og formulere den handlingsplan for, hvordan kandidaten bringer sig i spil til netop de stillinger, der matcher kandidatens profil, kompetencer og karrieremål.

Læs mere om RäForms GENSTART outplacement forløb

Lederstøtte

Vi tilstræber ydmygt at støtte dem i at skabe positive reformer i en verden i opbrud, hvor formål, mening, ansvar og bæredygtighed spiller en stadig vigtigere rolle for ledernes trivsel og for både virksomhedernes og medarbejdernes succes.

Vi vil hjælpe ledere med at udvikle sig så de kan skabe strategier og kulturer, der gør deres organisation klar til at håndtere og profitere af de globale, eksponentielle forandringer. 

Læs mere...

Innovation & Forandring

der formår at holde sig foran innovationskurven.

I RäForm arbejder vi derfor tæt sammen med ledere og deres medarbejdere på at drive og facilitere skræddersyede innovationssprints og forandringsforløb i workshopformat. RäForms workshopforløb hvor vi løser specifikke udfordringer samtidig med at vi befrugter virksomhedens kultur og kompetencer med forandringsparathed og en vedvarende nysgerrighed overfor det ukendte.

Læs mere

Bæredygtig Ledelse

og FN’s verdensmål bliver tiltagende vigtig, men det kan være en reel udfordring at skabe en autentisk værdibaseret strategi, der både skaber vækst på toplinjen og samtidig styrker virksomhedens sociale profil og bidrager positivt til CSR bundlinjen.

Læs mere...

RäForm leverer målrettet sparring og rådgivning til ledere, ledergrupper og virksomheder om udvikling af konkrete løsninger, der skaber resultater på bundlinjen i krydsfeltet mellem kommercielle målsætninger og ansvarlighed.

Bag om RäForm

Vi brænder for at forløse det fulde potentiale i mennesker og organisationer!

Det ønsker vi at gøre ved at bidrage til udvikling af robuste, nytænkende, modige mennesker, som formår at tage ansvar og RäFormere og genopfinde sig selv og deres virksomheder. Mennekser som flytter grænser, leverer resultater og skaber moderne, innovative og attraktiv arbejdskulturer, hvor mennesker trives og er i centrum.

I vores arbejde med lederudvikling,  outplacement og performance coaching  tager vi altid udgangspunkt i vores eget unikke GENSTART koncept som henter inspiration i bl.a. japansk filosofi, design thinking og value proposition design .

Robuste, nyskabende ledere og specialister er mennesker i balance. Derfor sætter vi altid fokus på vores klienter som hele mennesker og arbejder med et holistisk perspektiv hvor faglige, personlige, fysiske, mentale og åndelige aspekter indgår i processen.

RäForm er stiftet af Rolf Bangsgaard der er certificeret coach, uddannet HD(A) og har diplomuddannelser i ledelse og økonomi fra INSEAD og CBS SIMI.

Rolf har arbejdet med ledelse, lederudvikling, innovation og forandringer i mere end 20 år hos bl.a. The Walt Disney Company, Egmont og Læger uden Grænser. Han har gennem sit arbejdsliv haft lederstillinger på forskellige niveauer og arbejdet som management konsulent en kort årrække. Han er gift med Katrine, far til en elite-fodbold dreng og lever sit bedste arbedjsliv som boglyttende pendler mellem Gilleleje og København.

Rolf har selv været i den ubehagelige situation at miste sit job. Et job, som han var glad for, med skønne kollegaer og fede opgaver, der talte til hans selvforståelser, og gav ham mening og mål.

Men pludselig en dag sad han ved foden af træet, og stigen til træhytten var hevet op. Nøglekortene inddraget. Farvel og tak. Hvirvlet ind i den malstrøm af følelser, hvor forvirringen fylder mest,  og hvor tankerne gør nærmest ondt: Hvem er jeg så nu? Hvad kan jeg overhovedet? Hvad vil jeg? Er jeg god nok? Hvad skal jeg gøre? Hvem vil have mig? Hvad har jeg at byde ind med?

Ad kringlede veje fandt han frem til det arbejdsliv, der er ideelt for ham. Efter mere eller mindre gode oplevelser med outplacementforløb,  coaching og lederrådgivning lykkedes det at skabe de nye rammer for arbejdslivet, der er langt bedre, end det han forlod.

Jeg havde en klar oplevelse af, at den proces, det er at genstarte sit arbejdsliv og udvikle sig som leder, kunne gøres til en langt mere positiv, inspirerende og kreativ oplevelse end det jeg selv havde oplevet. Derfor etablerede jeg i 2019 RäForm – og udviklede en ny og anderledes outplacement proces, der siden er blevet dokumenteret i bogen Genstart dit arbejdsliv, som jeg har skrevet sammen med min tidligere kollega Sophie Dam. Ydermere har jeg oversat Genstart filosofien til en platform for lederudvikling, der tilbyder den strukturerede tilgang til personlig, individuel lederudvikling jeg selv manglede da jeg var topleder.

Helle Bach

Executive VP, Group HR at DSV A/S

Rolf er en kompetent leder med en stærk evne til at kombinere "performance" optimering og effektivisering med en involverende, motiverende og holistisk "people management" stil. Jeg værdsatte meget Rolfs evne til at skabe en åben, ærlig og direkte kultur ift. medarbejdere, ligestillede kollegaer, bestyrelsesmedlemmer og topledelse. Hans talent for ledelse af komplekse forandringsprojekter er bemærkelsesværdigt.

Anna Lisa McBride

Writer & Licensing Expert

Rolf er en visionær leder! Han er ambitiøs og fuld af gode ideer som kan udvikle medarbejdere, virksomheder og enda hele brancher. 

Björn Vöhl

Senior Director, Market Management DACH & Nordics at Expedia Group

Rolf er en dedikeret og dygtig strateg. Han er dygtig til at udvikle virksomheder med fremsynethed og er også eminent stærk til at håndtere komplekse forandringsprocesser og "turn arounds" i store internationale organisationer.

Sofie Vagnø Dahl

Children's Books Editor

Rolf har en eminent og balanceret forståelse for forandringsledelse og implementering af strategi-og organisationskultur. Rolf er dedikeret og loyal overfor sine opgaver, men også overfor de mennesker han arbejder med. Jeg har sat pris på at have Rolf som Adm. Direktør især pga. hans åbenhed, hans integritet og hans venlige natur. Han har været en udviklende samtale- og sparringspartner for mig med en anerkendende tilgang der har været værdifuld for mig.

Kirsten Påbøl Hansen

Editor & Conecpt Developer, Globe Publishing

Det var en fornøjelse at have Rolf som leder, motivator, og inspirator hos Egmont Creative.

Rolf er ambitiøs og god til at identificere og initiere de forandringer der er brug for, for at udvikle mennesker, organisationer og resultater.  Han har et godt øje for potentiale og er god til at finde den rette udfordring til den rette person, og delegere akkurat den mængde ansvar, der skal til for at folk kan gro og vokse professionelt. I tillæg til hans faglige kompetencer er Rolf en sjov, interessant og behagelig person at være i selskab med.

Erfaring og kunder