Outplacement

RäForm's outplacement tilbud er et alternativ til de mere klassiske outplacement forløb.

Et outplacementforløb hos RäForm er altid skræddersyet den enkelte og dennes situation. Baseret på vores eget, unikke koncept, Genstart dit arbejdsliv skabes en tæt, fortrolig og personlig relation. Vi følger altid vores sager helt til dørs, så samarbejdet slutter først, når kandidaten er på plads i sit næste job.

RäForm hjælper ledere og specialister på alle niveauer med at komme positivt videre i deres arbejdsliv.

For nogle er det måske mange år siden, de sidst har søgt et job, og derfor står de nærmest på bar bund i forhold til at finde den næste, rigtige udfordring. Andre oplever, at tabet af deres job medfører, at de mister deres identitet, og at de helt har tabt overblikket over, hvad de overhovedet kan og vil. Nogle vil "bare" finde et nyt job, der ligner det, de have sidst, mens andre igen ønsker at genopfinde sig selv fuldstændig og prøve noget helt nyt.

Fordi hver klient har helt unikke behov, designes alle Räform outplacementforløb specifikt og individuelt til hver enkelt klient.

Hos RäForm bliver man ikke sendt hjem for at lave alt det svære arbejde helt alene! Vi følger altid kandidaterne helt til dørs og slipper ikke dem ikke, før de er landet rigtigt i deres nye karriere.

Alle RäForm outplacement forløb er baseret på konceptet Genstart dit arbejdsliv, som er udviklet og designet af Rolf Bangsgaard i samarbejde med Sophie Dam. Konceptet er beskrevet i bogen af samme navn, der udleveres til alle RäForms klienter som en del af forløbet. Læs mere om bogen her.

"Når medarbejderne skal videre i karrieren, kan det være vanskeligt for dem at finde sig til rette i den nye situation. Forandringerne kan være svære at kapere,  for de der bliver opsagt, men også for de medarbejdere der skal fortsætte i virksomheden. Derfor er det kritisk vigtigt at man som ansvarlig virksomhed har en støttende og klart defineret strategi for offboarding. Det er vigtigt at man viser behørig omsorg for opsagte medarbejdere. Det skaber tryghed for alle og er et helt centralt element i at opbygge et stærk employer brand".

RäForms metode og proces:

Uanset omstændighederne kan man antage det perspektiv, at et jobskifte i virkeligheden er en unik mulighed for at finde den helt rigtige næste karriereudfordring. Derfor bruger vi sammen med vores klienter en del tid på at afsøge deres ægte passion - bl.a. ved hjælp af japansk filosofi og IKIGAI modellen. Hvad driver værket? Hvor er lysten og arbejdsglæden? Hvor summer det af kreativitet og foretagsomhed? Hvor er virkelysten? Når vi har afdækket, hvad der driver og motiverer, påbegynder vi arbejdet henimod at identificere den næste, helt rigtige karriereudfordring.

Herefter opbygger vi det personlige brand og udvikler CV og salgsmateriale, så klienten kan komme godt i gang med at opsøge konkrete virksomheder, der har behov for at få løst netop de specifikke problemer, som klientens kompetencer og erfaringer understøtter.

Vi har prøvet det på egen krop

Konceptet Genstart dit arbejdsliv er udviklet og designet af Rolf Bangsgaard i samarbejde med Sophie Dam.

Rolf har selv været i den ubehagelige situation at miste sit job. Et job, som han var glad for, med skønne kollegaer og fede opgaver, der talte til hans selvforståelser, og gav ham mening og mål.

Men pludselig en dag sad han ved foden af træet, og stigen til træhytten var hevet op. Nøglekortene inddraget. Farvel og tak. Hvirvlet ind i den malstrøm af følelser, hvor forvirringen fylder mest,  og hvor tankerne gør nærmest ondt: Hvem er jeg så nu? Hvad kan jeg overhovedet? Hvad vil jeg? Er jeg god nok? Hvad skal jeg gøre? Hvem vil have mig? Hvad har jeg at byde ind med?

Ad kringlede veje fandt han frem til det arbejdsliv, der er ideelt for ham. Efter mere eller mindre gode oplevelser med outplacementforløb,  coaching og lederrådgivning lykkedes det at skabe de nye rammer for arbejdslivet, der er langt bedre, end det han forlod.

Ikigai

"Jeg havde en klar oplevelse af, at den proces, det er at genstarte sit arbejdsliv og udvikle sig som leder, kunne gøres til en langt mere positiv, inspirerende og kreativ oplevelse end det jeg selv havde oplevet. Derfor etablerede jeg i 2019 RäForm - og udviklede en ny og anderledes outplacement proces, der siden er blevet dokumenteret i bogen Genstart dit arbejdsliv, som jeg har skrevet sammen med min tidligere kollega Sophie Dam. Ydermere har jeg oversat Genstart filosofien til en platform for lederudvikling, der tilbyder den strukturerede tilgang til personlig, individuel lederudvikling jeg selv manglede da jeg var topleder."

Gensart_linkedin

RäForms outplacement forløb

Alle mennesker er unikke og derfor skræddersyes alle RäForm outplacement forløb til den enkelte kandidat. Ofte vil et outplacementforløb dog typisk bestå af følgende grundelementer:

  1. Første møde: Drøftelse af proces og etablering af tidsplan
  2. Workshop: Brainstorming med afdækning af værdier, prioriteter, ambition, passion og motivation
  3. Analyse og prioriteringer: Vurdering af målgrupper (virksomheder/brancher/ stillingstyper), virksomhedernes pain points, relevante strømniger i tiden osv.
  4. Beskrivelse af det personlige værdi- tilbud, der forklarer, hvilken værdi kandidaten skaber for udvalgte målgrupper, og hvad der gør ham/hende i stand til at skabe netop denne værdi
  5. Udarbejdelse af personlig plan, herunder CV, LinkedIn profil mv.
  6. Aktivering af den personlige plan
  7. Løbende sparring og opfølgning i forhold til jobsamtaler, netværksmøder m.m.

Priser forhandles individuelt og tilpasses den enkelte klients ønsker og behov. Kontakt RäForm for yderligere information.

Outplacement og jobcoaching  hos RäForm tager altid udgangspunkt i vores eget unikke GENSTART koncept, som henter inspiration i bl.a. japansk filosofi, design thinking og value proposition design .

Robuste, nyskabende ledere og specialister er mennesker i balance. Derfor sætter vi altid fokus på vores klienter som hele mennesker og arbejder med et holistisk perspektiv hvor faglige, personlige, fysiske, mentale og åndelige aspekter indgår i processen.

Vi følger kandidaterne hele vejen til de er i nyt job

Hos RäForm bliver kandidaterne ikke sendt hjem for at lave det hele alene! Vi arbejder sammen og skaber alle løsninger som co-creation. Vi følger dem helt til dørs og slipper dem ikke, før de er landet rigtigt, i deres nye arbejdsliv.

Ud over vores planlagte møder, workshops og netværksmøder, står vi til rådighed med løbende sparring og rådgivning - og vi er kun et telefonopkald væk.

Udformning af CV og personligt markedsføringsmateriale

Det er de færreste mennesker, der har konkret erfaring med grafisk design og tekstforfatteri. Derfor kan vi tilbyde hjælp med design, udformning og opsætning af CV, Linked-In profil og andet personligt salgsmateriale.

Træning og sparring inden den vigtige jobsamtale

Hos RäForm tilbyder vi personlig træning og sparring af kandidater - uafhængigt af vores samlede outplacement forløb. Vi arbejder bl.a. med kropssprog og udstråling, gennemgår mulige svar på kritiske spørgsmål og hjælper kandidaterne med at forstå hvordan de kan skabe unik værdi for den virksomhed de skal til samtale i.