Lederudvikling og performance coaching

Hos RäForm brænder vi for at hjælpe ledere på alle niveauer med at genstarte sig selv, sætte ord på deres lederskab og realisere deres fulde potentiale. Vi tilstræber ydmygt at støtte dem i at skabe positive reformer i en verden i opbrud, hvor formål, mening, ansvar og bæredygtighed spiller en stadig vigtigere rolle for ledernes trivsel og for både virksomhedernes og medarbejdernes succes.

Vi vil hjælpe ledere med at udvikle sig så de kan skabe strategier og kulturer, der gør deres organisation klar til at håndtere og profitere af de globale, eksponentielle forandringer.

RäForm skaber robuste, nytænkende, modige ledere, som formår at [RäFormere] og genopfinde sig selv og deres virksomheder

  • Forbedret performance
  • Selvindsigt, personlig- og kompetence udvikling, gennemslagskraft og rolleafklaring
  • Trivsel og balance i krydsfeltet mellem arbejdsliv og fritidsliv
  • Innovation og udvikling af forretningen, kerneopgaverne, visionerne og ledelsesarbejdet
  • Udvikling og optimering af ledelse og samarbejdet på tværs af organisationen
  • Løsninger på konkrete og aktuelle problemer
Egmont Creative Center i København finder på nye historieideer til tegneserier såsom Anders And til 52 lande i verden. Det har de de gjort i over 50 år og de kreerer over 40.000 sider om året. På billederne direktør Rolf Bangsgaard, art director Fernando Güell som giver sin version af en iPad i Andeby desuden medarbejderstaben inklusive junior.
journalist: Christian Carlsen
Foto: Steven Achiam
07.03.12
14.03.12 MEDIE MARKED

Det er tid til at omskrive reglerne for lederskab

En global revolution er i fuld gang med at ændre menneskers liv i hele verden - i fremtiden vil virksomhederne spille en stadigt vigtigere rolle i at ændrer verden." Der sker noget fundamentalt lige nu, og det påvirker os alle - på tværs af vores arbejdsliv og det hele levede liv.

Samfundet står midt i en global pandemi der fuldstændigt ændrer spillereglerne for de fleste brancher. Med nye flydende arbejdsformer og stigende krav om at virksomheder og ledere skal tage større ansvar i kampen mod klimaændringer og i indsatsen for at fjerne uligheder mellem kønnene. Det er tid til at omskrive reglerne for lederskab!

RäForm er din personlige, fortrolige ledelsespartner, der uvildigt kan sparre med dig og aktivt rådgive ift. de mangesidede udfordringer, du skal løse som leder og som menneske.

Fordi alle ledere og virskomheder har unikke behov, designes alle Räforms forløb specifikt og individuelt til den enkelte leder. Vi har først og fremmest fokus på at støtte den enkelte leder med at udvikle sig og løse de personlige udfordringer i livet man møder som leder. Men, vi hjælper samtidig lederne med at få  nyt perspektiv på helt konkrete strategiske, organisatoriske eller ledelsesmæssige udfordringer.

Forandringsprojekter

Som leder har du ansvaret for at identificere og erkende behov og udfordringer, sætte mål, udforme strategier, lægge planer og implementere forandringerne. Du skal sikre kortsigtet resultatoptimering og skabe rammer for langsigtet udvikling. Du skal altså agere driftsmæssigt i den nuværende organisation og samtidig forberede store forandringer, så organisationen kan bevare sin konkurrencekraft i en foranderlig tid, hvor alting ændrer sig med eksponentiel hast. Samtidig skal man navigere i et krydspres mellem ledelse opad, udad og nedad.

Det er ikke nemt - og tiden er altid knap.

RäForm kan hjælpe dig med sparring og planlægning af forandringsprocesser, som sikrer, at du kommer omkring alle de vigtigste indsatsfelter i en forandringsproces.

 

1:1 Ledersparring

Få personlig og fortrolig hjælp til at genstarte dig selv og sætte ord på dit lederskab.

Alle forløb er forankret i vores eget, unikke koncept GENSTART, hvor vi inspireret af bla. design thinking og japansk filosofi, designer den enkelte leders udvikling, gennem en co-creation proces, hvor lederen får aktiv coaching og sparring på både personlige og faglige udfordringer. RäForm tilpasser alle forløb til den enkelte virksomheds eller leders behov.

Vi støtter dig i at skabe positive reformer i en verden i opbrud, hvor formål, mening, ansvar og bæredygtighed spiller en stadig vigtigere rolle for ledernes trivsel og for både virksomhedernes og medarbejdernes succes.

Bæredygtige Ledelse

Det langsigtede arbejde med udvikling af strategier omkring CSR, klima, bæredygtighed og FN's verdensmål bliver tiltagende vigtig, men det er en reel udfordring at skabe en autentisk værdibaseret strategi, der både skaber vækst på toplinjen og samtidig styrker virksomhedens sociale profil og bidrager positivt til CSR bundlinjen.

Lad RäForm hjælpe jer.

RäForm kan levere målrettet sparring og rådgivning om strategier, der skaber autentisk værdiskabelse i krydsfeltet mellem kommercielle målsætninger og ansvarlighed.

(Frem)tidens ledere er innovative forandringsagenter

Forandringer er uundgåelig del af livet. Og selv om det kan være svært at genopfinde sig selv igen og igen, skal du som leder enten ændre dig med tiden, eller ændres af den.

De organisationer, der ændrer deres måde at tænke og handle på, vil skabe fremtiden. De, organisationer der formår at "låse" op for nye innovative arbejdskulturer, højere præstationsniveauer og engagement hos medarbejdere og som udvikler moderne lederskab, vil være dem, der er bedst rustet til at omsætte verdens mange forandringer til profitable, værdiskabende løsninger.