Do or Die: Den bedste strategi er operationel

På tværs af brancher og sektorer har alt for mange virksomheder desværre store udfordringer med effektiv strategiimplementering. Dette er velkendt og dokumenteret, og gælder for så vidt alle typer af virksomheder på tværs af brancher.

I en tid med skærpet konkurrence på utroligt dynamiske markeder, har danske virksomheder ikke råd til at udvikle strategier, der ikke skaber direkte positiv effekt i driften. Det er ’Do or Die’. Markedet kræver simpelthen, at man udvikler intelligente strategier, der kan omsættes operationelt.

Og hvordan gør man så det?

Jo, en succesfuld strategiimplementering starter længe inden, der overhovedet er en plan. Og den starter ude på gulvet.

For at lave en effektiv og implementerbar strategi, bør medarbejdere fra alle relevante områder i virksomheden inviteres med rundt om bordet og direkte inddrages i processen. Det lyder næsten banalt, men på ledelsesgangene rundt omkring står der mange hyldekilometer med dyrt købte, gennemarbejdede, fantastiske strategier, som aldrig bliver til noget, fordi de blev udviklet i og af og med ledelsesgruppen. Problemet med det er, at det jo ikke er ledelsen alene, der skal implementere strategien! Det skal medarbejderne på gulvet.

At inddrage medarbejdergrupper i strategiarbejdet betyder dels, at medarbejderen vil kunne bidrage med unik viden om deres enkelte område, og dels vil de sidenhen kunne fungere som ambassadører, når strategien skal udrulles. Direkte involvering skaber ejerskab og motivation – essentielle elementer, når der er tale om implementering af strategi.

Jeg har tidligere skrevet om MOD som et uvurderligt karaktertræk hos fremtidens ledere, og det får de også brug for i denne proces. Ledelsens overordnede opgave er, evt. sammen med eksterne konsulenter, at styre processen, mens det jo er medarbejderne, der skal eksekverer strategien inden for de givne rammer. Opadtil har ledelsen selvfølgeligt også en opgave i at forventningsafstemme visioner, mål og indsatsområder med bestyrelse og ejere/aktionærer.

Når planen er lagt, skal ledelsen måle på eksekveringen og handle, når der er behov for det, i tæt samarbejde og dialog med medarbejdere, aktionærer og bestyrelse.

En operationel strategi udviklet af modige ledere og medarbejdere vil kunne spare danske virksomheder for mange frustrationer og tabte millioner, men vigtigst af alt vil det skabe profit på bundlinjen, loyale kunder og tilfredse medarbejdere.

Do or Die. 

Similar Posts