Skuffestrategier koster virksomheder millioner

Alt for mange virksomheder har store udfordringer med effektiv strategiudvikling og implementering. Det står klart for mig efter mange samtaler med direktørkollegaer i både danske og udenlandske ledernetværk, bl.a. Netværk Danmark og Insead i Frankrig. Problemet er også dokumenteret af bl.a. Mckinsey og Implement Consulting Group.

For en almindelig mellemstor dansk virksomhed med 50-100 medarbejdere kan det let koste 1-2 mio. kr. at få udarbejdet en strategiplan og tabte penge, hvis planen ikke bliver implementeret efter hensigten.

Hvis man også indregner forringet konkurrencekraft, dårligere medarbejdermotivation mv., bliver beløbet langt højere. Hvad koster det så ikke for en stor virksomhed, når strategien samler støv? I en tid med krise og skærpet konkurrence på utroligt dynamiske markeder har danske virksomheder ganske enkelt ikke råd til at udvikle strategiplaner, der ikke bliver til virkelighed.

Manglende ejerskab

Problemet ligger i, at strategiplaner ofte udarbejdes af ledelsen alene, evt. med hjælp fra eksterne konsulenter. Det får sjældent medarbejderne til at føle ægte ejerskab over planens mål, vision og værdier mv. Derfra går det kun ned ad bakke med at forvandle strategi til praksis.

Succesfuld strategiimplementering starter længe inden, der overhovedet er en plan. En optimal proces involverer alle medarbejderne uanset stillingsbetegnelse og niveau helt fra den tidlige analysefase. Det skaber det ejerskab og den motivation, der vil sikre en engageret implementering af strategien.

Hvis man vil skabe strategier, der bliver implementeret effektivt, skal ledelsen fokusere 100 pct. på at initiere processen og skabe rammerne for udarbejdelse og implementering af planerne. Ledelsen skal styre processen, mens det er medarbejderne, der populært sagt skal fylde ind i rammen. Nå ja, og så er det også ledelsens opgave at forventningsafstemme visioner, mål og indsatsområder med bestyrelse og ejere/aktionærer.

Det tager tid at planlægge og implementere gode og bæredygtige strategiplaner, minimum to-tre år. Når planen er klar, skal ledelsen mindst hvert kvartal måle på eksekveringen og handle, når der er behov for det i tæt dialog med medarbejdere, aktionærer og bestyrelse. Den strategi vil kunne spare danske virksomheder for mange frustrationer og tabte millioner.

Similar Posts