Innovation kræver en modig topledelse

I mit arbejde med innovation og optimering i store og små virksomheder oplever jeg ofte, at der er en forventning om, at en innovationsproces er en meget kreativ disciplin, fyldt med brainstorms og ”ud-af-boksen-tænkning”. I virkeligheden er manglende kreativitet sjældent problemet.

 Den største forhindring for innovation er – kort og godt – manglende mod og prioritering fra topledelsens side.

 På papiret vil vi alle sammen innovation. I virkeligheden er det lidt sværere. Den daglige drift og forretningsmæssig usikkerhed har det med at tage over. Dér, hvor innovationsprocessen virkeligt rykker, er dér, hvor den er stramt styret af benhårdt fokus, struktur og klare målsætninger – og har topledelsens opbakning, loyalitet og handlekraft.

 I en tid, hvor de fleste brancher præges af omskiftelige markeder og brændende platforme, øges presset for at indføre nye produkter, opdyrke nye markeder, indføre nye teknologier og etablere nye produktionsprocesser. Det er som regel her, at modet svigter lidt. Usikkerhed kan føre virksomhederne til at tøve med at gennemføre væsentlige ændringer af deres produkter, processer og forretningsmodeller. Ekstra farligt bliver det, når usikkerheden samtidig gør det vanskeligere for virksomhederne at skaffe opbakning og finansiering til deres innovationsprojekter, fordi ingen ved, hvad det hele ender med.

 Derfor handler innovation mest af alt om modet til at innovere. Danske virksomheder klarer sig kun i fremtidens markeder, hvis de aktivt vælger at prioritere innovationsarbejdet og har modet til at holde fast i innovationsdagsordenen – også når driften kommer på tværs.

 En måde at blive modigere på, er ved at reducere usikkerheden. Gennem en styret innovationsproces kan man skifte ukontrollerbar usikkerhed ud med kalkuleret risiko – ved hjælp af analyse, fokus, struktur og klare målsætninger. Bevares; det er også i denne proces, at vi lader kreativiteten flyde.

Alternativet til udvikling vil altid være afvikling. I afvikling kan der dog også ligge udvikling, hvis man gør det bevidst. Kill your darlings, siger man. Det betyder i denne sammenhæng, at man også skal turde afvikle f.eks. forældede produktionsprocesser og forretningsmodeller mv. for på den måde at give plads til nye, progressive produkter og løsninger (som f.eks. abonnementsmodeller), der matcher kundernes konstant foranderlige behov.

 Innovation kan altså lige så godt ligge i afvikling, som i udvikling. Men det kræver, at topledelsen har modet til det.

Similar Posts